Kiidame treenereid, tagame väärika tasu!

Kasutustingimused

1. Mis on treeneritasu.ee?

Portaal treeneritasu.ee on loodud Spordikoolituse ja -Teabe SA (edaspidi Haldaja) poolt toetusavalduste esitamiseks, et suurendada treenerite töötasu riigipoolset toetust. Kampaania toimub ajavahemikul 19.-30. september 2022.a.


2. Kes saab toetusavaldust esitada?

Toetust võib avaldada vähemalt 16-aastane inimene (edaspidi Kasutaja), kes omab Eestis kehtivaid autentimisvahendeid – ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID.


3. Isikuandmete töötlemine

Isikuandmed on andmed, mida Kasutaja edastabtoetuse avaldamisel (isikukood). Kasutaja annab Haldajale nõusoleku enda andmete kogumiseks, töötlemiseks ja säilitamiseks.

Haldaja kasutab selleks piisavaid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad Kasutajate isikuandmeid loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise ja hävitamise eest. Isikuandmetele omab juurdepääsu ainult Haldaja poolt määratud administraator.

Toetuse avaldajate üldarvu kasutatakse informatiivsel eesmärgil, toetajate nimekirja ei avalikustata.

Haldaja on kohustatud isikuandmed kustutama, kui Kasutaja selleks kirjalikult soovi avaldab.

Kõik isikuandmed kustutab Haldaja ühe kuu jooksul pärast kampaania lõppemist.

Kui Kasutaja leiab, et tema õigusi on põhjendamatult piiratud või rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtusse.

Haldaja teavitab Andmekaitse Inspektsiooni põhjendamatu viivituseta rikkumisest, mis on toime pandud Kasutaja poolt ja mis seab ohtu kellegi isikuandmed.